Pomagamy opracować i wdrożyć lokalne i regionalne strategie z zakresu polityki na rzecz młodzieży, zbudowane w oparciu o rzetelne raporty diagnostyczne, odwołujące się do najlepszych praktyk europejskich i wykorzystujące najbardziej nowoczesne narzędzia pracy z młodzieżą: metodykę edukacji pozaformalnej, ideę youth governance, procesy aktywizacji młodych ludzi w społecznościach lokalnych. Nasz zespół ekspertów posiada unikatowe w Polsce doświadczenie w tym obszarze, poparte wdrożonymi z sukcesem strategiami dla młodzieży na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, Oławie, Kłodzku oraz na poziomie rozwiązań rządowych, a wzbogacone w trakcie licznych projektów międzynarodowych, m.in. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.