Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie autorskiej metodyki pracy z grupami i animacji lokalnych społeczności. W oparciu o te doświadczenia prowadzimy innowacyjne i uznane programy szkolenia trenerów i coachów. W latach 2007 – 2011 przeprowadziliśmy 5 edycji Szkoły Młodych Trenerów dla osób, które stawiają pierwsze kroki w karierze trenerskiej. Wprowadzaliśmy do Polski standardy zawodu pracownika młodzieżowego. W latach 2010 – 2015 zrealizowaliśmy 6 edycji Polsko – Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych, nowatorskiego w skali europejskiej międzynarodowego programu szkolenia osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji pozaformalnej. W latach 2018 – 2020 przeprowadziliśmy 3 edycje Dolnośląskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych. Obecnie całe doświadczenie koncentrujemy w Szkole pracy z młodzieżą – naszym flagowym projekcie rozwojowym. Prowadzimy także superwizję grupową i indywidualną dla osób pracujących z młodzieżą.