Praca z młodzieżą to fundament IESu. Od 20 lat specjalizujemy się w edukacji pozaformalnej, uczeniu przez doświadczenie i aktywizowaniu młodych ludzi. W projektach są dla nas ważne 3 obszary: zaangażowanie uczestników, trening umiejętności interpersonalnych i osadzenie w lokalnych społecznościach. Mamy doświadczenie pracy z młodzieżowymi liderami, szkolnymi klasami, samorządami uczniowskimi i gminnymi, młodzieżą w ośrodkach zamkniętych, mieszkańcami domów dziecka i z dziećmi klientów pomocy społecznej, a także w środowisku wielokulturowym, w trakcie licznych międzynarodowych spotkań młodzieży, których byliśmy organizatorami i uczestnikami.

Wspieramy również szkoleniowo grupy młodzieży, funkcjonujące w lokalnych społecznościach lub w organizacjach, w zakresie umiejętności związanych z:

  • budowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju
  • zarządzaniem projektem
  • komunikacją i współpracą w zespole, usprawnianiem efektywności pracy grupy
  • przezwyciężaniem kryzysów grupowych i działaniem w warunkach konfliktu
  • treningiem umiejętności interpersonalnych i kompetencji psychologicznych
  • budowaniem wspierającej i bezpiecznej psychologicznie grupy.

Konkretne programy szkoleniowe opracowujemy indywidualnie, w oparciu o analizę potrzeb i wspólnie zaplanowane cele rozwojowe.