Jesteśmy inicjatorami i współautorami nowoczesnej polityki na rzecz młodzieży na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Współuczestniczyliśmy w powołaniu i doradzaliśmy Komisji ds. Młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – byliśmy współarchitektami regionalnego systemu finansowania działań z młodzieżą. Kazimierz Szepiela był pierwszym przewodniczącym Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jesteśmy w gronie członków-założycieli Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży – pierwszej w Polsce federacji organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży. Nasz zespół kierował działaniami Rady w latach 2010 – 2018. Paweł Dębek był członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Ministra Pracy i Polityki Społecznej w latach 2012 – 2018 i w ramach prac Rady kierował zespołem ds. polityki na rzecz młodzieży, który opracował i rekomendował rządowi Program Aktywna Młodzież. Nasi eksperci byli zaangażowani w tworzenie wielu dokumentów strategicznych, analiz, raportów i badań dotyczących młodzieży, m.in.: raportów Młodzi 2011 i Młodzi Dolnego Śląska 2013, Propozycji do uzupełnienia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku o problematykę młodzieżową, rządowego Programu Aktywna Młodzież.