„Metoda warsztatowa prowadzenia zajęć umożliwiła mi przeżywanie i doświadczanie konkretnych sytuacji z życia, relacji interpersonalnych czy procesów grupowych. W czasie szkolenia została mi przekazana praktyczna wiedza z zakresu zarządzania projektami, dzięki czemu mój pomysł Dni Informatyki w Oławie ujrzał światło dzienne i, przy pomocy moich znajomych zaangażowanych w jego realizację, odbywał się w Oławie przez trzy lata.
Dziś, pomimo iż słowo „grupa” kojarzy mi się bardziej ze strukturami algebraicznymi niż zbiorem ludzi, często wykorzystuję poznane w projektach IES-u umiejętności we własnym życiu.”