Jest coachem, trenerem, doświadczonym managerem. Ekspert w zakresie tworzenia dobrych warunków do rozwoju dla młodych ludzi. Studiowała psychologię, andragogikę i zarządzanie zasobami ludzkimi, ukończyła szkolenia z zakresu indywidualnej i grupowej pracy z ludźmi, szkołę socjoterapii oraz szkolenia z zakresu umiejętności liderskich i managerskich. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała szkoląc młodą kadrę Związku Harcerstwa Polskiego. Była współautorem i trenerem licznych programów szkoleniowych dla liderów, managerów i trenerów. Współpracuje ze środowiskiem studenckim, tworząc i realizując programy szkoleniowe z zakresu umiejętności miękkich, zarządzania zespołem i przedsiębiorczości.