Prowadziliśmy przez ponad 10 lat programy wspierania aktywności młodych ludzi w społecznościach lokalnych – we Wrocławiu (Forum Młodych Liderów) i w Oławie (Młodzi o Sobie u Siebie). Wdrożyliśmy we Wrocławiu pierwszy w Polsce młodzieżowy budżet obywatelski. Zrealizowaliśmy kilkanaście regionalnych programów szkolenia animatorów i liderów. Przeprowadziliśmy kilkaset warsztatów i treningów dla tysięcy młodych ludzi z zakresu umiejętności społecznych i kompetencji psychologicznych. Zorganizowaliśmy 9 międzynarodowych konferencji Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych – wśród gości znaleźli się wybitni naukowcy, politycy, pracownicy młodzieżowi i młodzi ludzie z wielu krajów europejskich. Organizowaliśmy międzynarodowe spotkania młodzieży. Naszymi stałymi partnerami byli liderzy angielskiego sektora pozarządowego z Herefordshire. Animowaliśmy lokalne społeczności poprzez wdrażanie narzędzi zarządzania systemami komunikacji młodzieżowej – tak jak to miało miejsce w przypadku marki Się dzieje w Oławie i portalu fajnie.org dla młodzieży i organizacji z Dolnego Śląska.