Pracujemy z liderami, zarządami i zespołami organizacji pozarządowych oraz z grupami nieformalnymi. Pomagamy im w działaniu z młodymi ludźmi i na rzecz społeczności lokalnych. Prowadzimy strategiczny coaching dla liderów i coaching zespołowy, który:

  • pozwala na wyjście z kryzysu organizacyjnego, zespołowego i przywódczego
  • usprawnia działanie i współpracę zarządów i zespołów organizacji
  • wspiera kreowanie i wdrażanie strategii rozwoju organizacji
  • pomaga w przezwyciężeniu kryzysów projektowych
  • jest szansą na budowanie zdrowej organizacji a w niej dobrych relacji
  • daje impuls do zmiany, rozwoju i wzrostu
  • stanowi okazję do nauczenia się skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych i efektywniejszej realizacji misji organizacji.

20 lat działania Instytutu Edukacji Społecznej nauczyło nas, jak ważne jest sięganie po zewnętrzne wsparcie w sytuacjach, kiedy organizacja, jej zespół i liderzy stają w obliczu wyzwań, kryzysów i szans. W pracy coachingowej łączymy to doświadczenie z umiejętnościami pomocy psychologicznej, patrzenia systemowego na organizację i  myślenia strategicznego.