Forum Młodych Liderów

  Zadaniem Forum Młodych Liderów jest wspierać w rozwoju młodych wrocławian i stwarzać im przestrzeń do aktywności społecznej we Wrocławiu.     Forum Młodych Liderów zostało zainicjowane przez Instytut Edukacji Społecznej w 2007 roku i przez kolejne lata stało się ważną przestrzenią, w której młodzi ludzie mogli trenować swoje umiejętności interpersonalne, rozwijać pasje i realizować własne pomysły na społecznej mapie Wrocławia. Efektem projektu było kilkadziesiąt…

szkolenie: zarządzanie projektem w kulturze

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy zajmują się zarządzaniem w kulturze na Dolnym Śląsku – zarówno w pełni zawodowo jak i wolontariacko, w instytucjach publicznych oraz w organizacjach pozarządowych. formularz zgłoszeniowy Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zarządzania projektami z zakresu animacji i kultury. Szkolenie będzie miało charakter kompleksowy – od etapu pozyskiwania środków publicznych na działalność kulturalną, przez metodykę zarządzania projektem i kierowanie zespołem po osiąganie…

III edycja Dolnośląskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych

Dolnośląska Szkoła Trenerów Młodzieżowych to wyjątkowy program rozwojowy, stanowiący połączenie klasycznej szkoły trenerów, specjalistycznego kursu pracy z młodzieżą i warsztatu narzędzi do działania w społeczności lokalnej. 20 lat działalności Instytutu Edukacji Społecznej pozwoliło nam na wypracowanie własnego stylu trenowania umiejętności interpersonalnych i kompetencji psychologicznych, autorskiej metodyki pracy z grupami i pracy z młodzieżą oraz na stworzenie innowacyjnych narzędzi wspierania rozwoju lokalnych społeczności. Obok wielu działań…