Doświadczenie

Od 2001 roku w ponad 100 projektach zespół trenerów Instytutu przeprowadził 10 tysięcy godzin szkoleń i coachingu, nasi eksperci uczestniczyli w tworzeniu ważnych raportów i strategii dotyczących młodzieży, budowaliśmy regionalne i ogólnopolskie rozwiązania systemowe na rzecz ludzi młodych.

 

działania z młodzieżą

Przez ponad 10 lat prowadziliśmy wieloletnie programy wspierana aktywności młodych ludzi w społecznościach lokalnych Wrocławia i Oławy. Wdrożyliśmy we Wrocławiu pierwszy w Polsce młodzieżowy budżet obywatelski i zarządzaliśmy nim przez 3 lata. W Oławie pracowaliśmy z Młodzieżową Radą Miasta i zainicjowaliśmy działania Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zorganizowaliśmy kilkanaście regionalnych programów szkolenia animatorów i liderów. Przeprowadziliśmy kilkaset warsztatów i treningów dla tysięcy młodych ludzi z zakresu umiejętności społecznych. Zorganizowaliśmy w Oławie 9 międzynarodowych konferencji Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych. Wśród gości znaleźli się wybitni naukowcy, politycy, pracownicy młodzieżowi i młodzi ludzie z wielu krajów europejskich. Organizowaliśmy międzynarodowe spotkania młodzieży. Naszymi stałymi partnerami byli liderzy angielskiego sektora pozarządowego z Herefordshire.

 

zarządzanie komunikacją młodzieżową

Inicjujemy procesy komunikacji w środowiskach lokalnych i regionalnych poprzez wdrażanie narzędzi zarządzania komunikacją i moderowanie przepływu informacji. Dzięki animacji lokalnego środowiska młodzieżowych liderów powstało Się dzieje w Oławie, system komunikacji młodzieżowej skupiający i angażujący młodych ludzi. Nasz zespół stworzył i prowadził portal fajnie.org dla młodzieży i organizacji z Dolnego Śląska.

 

szkolenie osób pracujących z młodzieżą

Wiele lat pracy z  grupami pozwoliło nam na wypracowanie autorskiej metodyki szkoleniowej. W oparciu o te doświadczenia prowadzimy innowacyjne i uznane programy szkolenia trenerów i coachów. W latach 2007 – 2011 przeprowadziliśmy 5 edycji Szkoły Młodych Trenerów dla osób, które stawiają pierwsze kroki w karierze trenerskiej. Wprowadzamy do Polski standardy zawodu pracownika młodzieżowego. Od 2010 roku zrealizowaliśmy sześć edycji Polsko – angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych, nowatorskiego w skali europejskiej międzynarodowego programu szkolenia osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji pozaformalnej. Prowadzimy superwizję grupową i indywidualną dla osób pracujących z młodzieżą.

 

polityka młodzieżowa

Jesteśmy inicjatorami i współautorami nowoczesnej polityki na rzecz młodzieży na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Współuczestniczyliśmy w powołaniu i doradzaliśmy Komisji ds. Młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Byliśmy współarchitektami regionalnego systemu finansowania działań z młodzieżą. Jesteśmy w gronie członków założycieli Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży – pierwszej w Polsce federacji organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży. Nasz zespół kierował działaniami Rady w latach 2010-2017. Kazimierz Szepiela był pierwszym przewodniczącym Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zaś Paweł Dębek jest od 2012 roku członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Ministra Pracy i Polityki Społecznej i w ramach prac Rady kieruje zespołem ds. polityki na rzecz młodzieży, który rekomendował rządowi nowatorskie rozwiązania w zakresie polityki młodzieżowej.

 

raporty, badania i analizy

Nasi eksperci byli zaangażowani w tworzenie wielu dokumentów strategicznych, analiz, raportów i badań dotyczących młodzieży, m.in.: raportów Młodzi 2011, Młodzi Dolnego Śląska 2013, Propozycji do uzupełnienia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku o problematykę młodzieżową, rządowego Programu Aktywna Młodzież.

 

działania dla seniorów

Od lat prowadzimy również działania dla seniorów i projekty międzypokoleniowe. Wspieramy aktywność społeczną osób starszych i uczymy dbałości o dobrą kondycję. W tym zakresie wypracowaliśmy autorskie narzędzia i oryginalną metodykę pracy. Nasz zespół współpracował w m.in. ze Związkiem Emerytów i Rencistów oraz z Caritas Polska. Prowadzimy również szkolenia dla animatorów i trenerów z zakresu pracy z seniorami.

 

innowacje społeczne

Prowadziliśmy wiele projektów o charakterze innowacyjnym. Pracowaliśmy z klientami pomocy społecznej, dziećmi przygotowującymi się do opuszczenia domów dziecka, seniorami, liderami, trenerami, animatorami. Doradzaliśmy administracji publicznej i wspieraliśmy rozwój innowacyjnych organizacji.

 

partnerzy

Realizowaliśmy projekty na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, urzędów miejskich Wrocławia i Oławy oraz Urzędu Gminy Kłodzko.

 

rekomendacje

 

„To była jedna z moich najbardziej istotnych rozmów w życiu. Stres, nerwy, dziwna rozmowa z Pawłem, a potem kilka miesięcy pełnych warsztatów, inspiracji i kolejne edycje lokalnego przeglądu filmów niezależnych Alternativ w Oławie. Od tego czasu minęło już 10 lat. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że to eksperci z Instytutu Edukacji Społecznej dostrzegli we mnie potencjał, wspierali moje pomysły i pozwalali działać. Nie było lekko… ale zdecydowanie się opłaciło.
Dziś IES to grono doświadczonych specjalistów, którzy jako jedni z niewielu w tym kraju wiedzą, jak pracować z młodymi liderami i czego tak naprawdę potrzebują młodzi ludzie. Dlaczego to takie ważne? Bo świat biznesu wciąż szuka ludzi z pasją, zapałem i potencjałem, którzy rozumieją, że chcieć to móc. Tutaj nie kształci się liderów. Robi jeszcze więcej: pomaga się im kształtować, rozwijać i odszukać swoją drogę. To dobrze, że są takie organizacje.”
Adam Piwek – Head of Public Relations w agencji marketingowej Mind Progress  Group, wykładowca, trener i konsultant z zakresu nowoczesnej komunikacji marketingowej. Absolwent I edycji projektu Młodzi o Sobie u Siebie w Oławie.

 

„Życie jest jak wielki ocean przygód, albo siedzi się w porcie, albo wypływa na szerokie wody. Do mnie 10 lat temu przypłynęła łódź i postanowiłam, że chcę być trenerem,. To nie była decyzja z przypadku bo już wtedy prowadziłam grupy dzieci i młodzieży, byłam też świadoma, że moja łódź jest za mała… Trafiłam do IESu na dwa lata przed tym jak samodzielnie rozwinęłam żagle i zanim popłynęłam gdzie chce.  Mam na imię Edyta, dziś jestem trenerem umiejętności społecznych. Od 4 lat w ramach swojej Autorskiej Pracowni Rozwoju Społecznego, prowadzę warsztaty z pedagogiki miejsca i szeroko pojętego rozwoju organizacji, rozwoju zawodowego i osobistego, a także grupowe i indywidualne treningi umiejętności społecznych i grupy wsparcia. Jestem certyfikowanym trenerem Szkoły Młodych Trenerów IES. Szkoły, która otwarła mi drogę do celu. Kiedy się czegoś bardzo pragnie, to wszystkie miejsca i ludzie temu sprzyjają. IES jest dla mnie jedną z pierwszych przystani stawania się refleksyjnym praktykiem.”
Edyta Rząsa – Autorska Pracownia Rozwoju Społecznego http://edytarzasa.pl/

 

„Polsko Angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych była dla mnie doświadczeniem szczególnym z kilku powodów. Pozwoliła mi lepiej rozumieć siebie – jako trenera – oraz uczestników prowadzonych przeze mnie zajęć, komunikować wprost emocje i oczekiwania, wreszcie precyzyjnie dopasowywać formy szkoleniowe do wieku i możliwości grupy docelowej. No i miała miejsce we Wrocławiu, który sam w sobie jest wielką rekomendacją do uczestnictwa w Szkole.”
Andrzej Mikołajewski, CSR Manager, PKP Intercity S.A.

 

„Jestem organizatorem wielu imprez sportowych w mieście Oława i aktywnie udzielam się społecznie. Pracuję jako Regionalny Przedstawiciel Handlowy w firmie Themar. Szkolenia organizowanie przez IES dały mi bardzo dużo. Zdecydowanie jestem pewniejszy siebie, potrafię wykorzystać techniki skutecznego komunikowania się i już samodzielnie rozwijać dalej zdolności interpersonalne. Uważam, że warsztaty są idealną drogą do rozwoju samego siebie. Jeżeli ktoś chce nauczyć się naprawdę pożytecznych rzeczy to polecam Instytut Edukacji Społecznej.”
Mateusz Markowski

 

„Udział w Szkole Młodych Trenerów stworzył mi możliwość do zatrzymania się, popatrzenia w głąb siebie i odpowiedzenia  na pytania, które się pojawiały wraz z odbywającymi się spotkaniami. Szczególnie ważny był dla mnie trening interpersonalny gdzie mogłam sprawdzić się w grupie ( komunikacja, reakcja własna na zachowania innych osób). Cenne były ćwiczenia na każdym zjeździe, które zapadły mi w pamięć. Ćwiczenia  mocno pobudzały do refleksji, angażowały emocjonalnie. Ale Szkoła Młodych Trenerów to przede wszystkim grupa którą stworzyliśmy. Poznałam tam bardzo ciekawych, barwnych ludzi, którzy do dziś są w mojej pamięć.
Obecnie odbywam staż w firmie HR, jestem w trakcie tworzenia własnego projektu fanpage/WyprawaGruzja, wróciłam pod koniec grudnia po półrocznym pobycie w Kirgistanie na projekcie Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji 2013 w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc, prowadzę również szkolenia z zakresu komunikacji.”
Karolina Stefaniak

 

„Jestem absolwentem VI edycji MoSuSu. Wybrałem ten projekt całkowicie przypadkowo – moi znajomi zgłosili się tam, więc biorąc pod uwagę to, że praktycznie nic nie tracę a mogę wiele zyskać, zdecydowałem się pójść w ich ślady. Okazało się, że było warto. Metoda warsztatowa prowadzenia zajęć umożliwiła mi przeżywanie i doświadczanie konkretnych sytuacji z życia, relacji interpersonalnych czy procesów grupowych. W czasie szkolenia została mi przekazana praktyczna wiedza z zakresu zarządzania projektami, dzięki czemu mój pomysł Dni Informatyki w Oławie ujrzał światło dzienne i, przy pomocy moich znajomych zaangażowanych w jego realizację, odbywał się w Oławie przez trzy lata.
Do Instytutu Edukacji Społecznej często wracam przy okazji kolejnych edycji Dni Informatyki organizowanych przeze mnie, czy udziału w projektach samego instytutu: Młodzieżowych Konferencji „Młodzi Liderzy w Społecznościach Lokalnych” czy „Studium Animacji Społecznej”. Dziś, pomimo iż słowo „grupa” kojarzy mi się bardziej ze strukturami algebraicznymi niż zbiorem ludzi, często wykorzystuję poznane w projektach IES-u umiejętności we własnym życiu.”
Marian Sobczyk – student informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, absolwent VI edycji projektu „Młodzi o Sobie u Siebie”, „Studium Animacji Społecznej”, organizator Oławskich Dni Informatyki i Dni Informatyki 2013.

 

„Z Instytutem Edukacji Społecznej miałam przyjemność spotkać się podczas Szkoły Młodych Trenerów i Studium Animacji społecznej. Dwukrotnie uczestniczyłam też w treningu interpersonalnym. Udział w szkoleniach był dla mnie piękną przygodą obfitującą w szereg inspirujących zdarzeń. To spotkania z pasjonującymi ludźmi, to wiedza przekazywana w bardzo kreatywny sposób, to zbudowane relacje i więzi, które trwają. A przede wszystkim to ogromna praca nad sobą i inwestycja we własny rozwój.
Umiejętności zdobyte podczas udziału w szkoleniach IES wykorzystuję w pracy warsztatowej ze zróżnicowanymi grupami: młodzieżą szkolną, studentami, osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, podopiecznymi Ośrodków Pomocy Społecznej, osobami odbywającymi wyroki pozbawienia wolności w zakładach poprawczych i karnych. Każda z tych grup wymaga innych sposobów pracy, budowania innych relacji. Dzięki zdobytym od Trenerów IES narzędziom, dzięki wielu sesjom i praktycznym wskazówkom nie mam problemów we współpracy z grupami, a moja praca jest moją pasją, wzbogaconą doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas szkoleń w Instytucie Edukacji Społecznej.
Szczerze polecam osobom, które pragną doświadczać, rozwijać się i zmieniać.”
Ewelina Kurpios – Pedagog, doradca zawodu, trener, uczestnik Szkoły Młodych Trenerów i Studium Animacji Społecznej

 

„Zawodowo pracuję jako coach w obszarze umiejętności osobistych i rodzicielskich, a jako trener prowadzę zajęcia edukacyjne dla młodzieży i dzieci oraz warsztaty rozwojowe dla dorosłych, w tym dla rodziców, nauczycieli na terenie miasta Ciechanów. W 2013 roku ukończyłem III edycję Szkoły Trenerów Młodzieżowych w IES, wcześniej Szkołę Coachów w ICC. Szkoła Trenerów Młodzieżowych (STM) pozwoliła mi precyzyjniej spojrzeć na młodzież, jak z nią pracować, jakie może mieć potrzeby, co dla nich jest ważne, jak budować relacje, o co pytać przy prowadzeniu warsztatów, na co zwracać uwagę w procesie. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tej szkole, nabyte umiejętności dodałem do swojego warsztatu co okazało się użyteczne. Oprócz tego w trakcie uczestnictwa w STM doświadczyłem własnego rozwoju osobistego w obszarze komunikacji, współpracy i swoich talentów.
Prywatnie kibicuję moim dzieciom w ich rozwoju i jednocześnie wspieram je w osiąganiu samodzielności.”
Robert Kraczkowski – coach

 

„Szkoła Trenerów Młodzieżowych to był mój strzał w dziesiątkę, poszerzyłam i usystematyzowałam wiedzę…ale co tam teoria… to treningi i warsztaty otworzyły mi oczy i głowę na wiele nowych aspektów. Warsztat z youth-workerami z Wielkiej Brytanii – to na nim opieram teraz moje podejście do pracy z młodzieżą, warsztaty z Pawłem – wymagające wysiłku ale jakże teraz niezbędne i przydatne, trening interpersonalny – to trzeba przeżyć! Polecam każdemu kto pracuje z młodzieżą.”
Barbara Zwierzyńska-DoskoczZłotoryja, animatorka, liderka lokalna, youthworker, koordynatorka wolontariatu, Prezeska Stowarzyszenia NASZE RIO

 

„Zastanawiasz się nad współpracą z IES-em? Odradzam! Dlaczego? Już nic nigdy nie będzie takie samo… Kompetentni trenerzy, atmosfera bezpieczeństwa i niezapomniane warsztaty – doświadczysz profesjonalizmu (przez duże „P”). Twoje oczekiwania wzrosną, a kto im potem sprosta?”
Jola Goździk – uczestniczka IV edycji Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych, polonistka, kulturoznawczyni, animatorka i współtwórczyni projektu „Trójwymiarowy kalendarz” (www.trojwymiarowy.eu).