Trening interpersonalny

Zapraszamy do udziału w klasycznym treningu interpersonalnym.

Trening interpersonalny to niezwykłe i niepowtarzalne doświadczenie rozwoju osobistego - to najlepsza metoda edukacji psychologicznej. Jest przede wszystkim głębokim spotkaniem z samym sobą i z innymi ludźmi w grupie. Koncentruje się na obszarach związanych z emocjami i potrzebami.

 

Trening interpersonalny to:

  • możliwość usłyszenia jak widzą cię inni, jak reagują na twoje zachowania, jakich emocji wobec ciebie doświadczają
  • szansa nauczenia się rozpoznawania swoich potrzeb i mówienia o nich
  • okazja do zdobycia wiedzy o swoich zasobach i mocnych stronach
  • czas przeznaczony na nauczenia się lepszego funkcjonowania w grupie, również w sytuacjach trudnych i konfliktowych
  • okazja do budowania dobrych relacji z innymi ludźmi, trenowania wrażliwości i empatii, lepszego rozumienia innych, umiejętności słuchania, ale również radzenia sobie z trudnymi emocjami

 

Trening interpersonalny bardzo często jest momentem głębokiej zmiany w życiu, w relacjach z innymi ludźmi i w rozumieniu swoich potrzeb i potrzeb innych ludzi. To czas przeznaczony na zwiększanie swojej samoświadomości, poznawanie siebie. Trening daje szansę rozwijania inteligencji emocjonalnej i uczenia się nowych umiejętności społecznych.

Trening interpersonalny trwa 5 dni. Nie ma stałego programu. O tym, co się wydarzy między jego początkiem a zakończeniem decyduje zaangażowanie, otwartość i aktywność uczestników.

Trening interpersonalny w Instytucie prowadzi Paweł Dębek.

Jest psychologiem zdrowia, socjologiem organizacji i zarządzania - ukończył renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii, psychologicznego treningu grupowego, coachingu i systemowych ustawień organizacyjnych. Jest trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i certyfikowanym coachem International Coaching Community. Przeprowadził ponad 5000 godzin warsztatów, treningów i sesji indywidualnych, pracując z ludźmi od ponad 15 lat. Pomaga indywidualnie jako psychoterapeuta i coach, prowadzi autorskie warsztaty i treningi, pracuje z organizacjami i zespołami, pisze.

 

Najbliższy trening interpersonalny planujemy wiosną 2018 roku. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu: debek.pawel@gmail.com